Triển lãm “ARGITEQ 2019” tại Doha, Qatar

Triển lãm “ARGITEQ 2019” tại Doha, Qatar - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Từ ngày 19 tới 23/03/2019, tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Doha (DECC) sẽ diễn ra Hội chợ Nông nghiệp Qatar lần thứ 7 “Agriteq 2019” do Bộ Thị chính và Môi trường Qatar tổ chức.

Mời tham dự triển lãm “ARGITEQ 2019” tại Doha, Qatar

“Agriteq” là sự kiện hội chợ nông nghiệp được tổ chức thường niên tại Ca-ta, nhằm mục đích mở rộng hợp tác, kết nối doanh nghiệp và trao đổi kinh nghiệm giữa các nước trong lĩnh vực nông lâm thủy sản, môi trường, các kỹ thuật nông nghiệp - công nghiệp hiện đại.

Nội dung chính của “Agriteq 2019” nhằm giới thiệu các sáng tạo trong kỹ thuật nông nghiệp và thảo luận về lộ trình để đạt được sự phát triển bền vững và đảm bảo an ninh lương thực. Việc tham gia “Agriteq 2019” là cơ hội để các doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam kết nối hợp tác với các doanh nghiệp Qatar nói riêng và các doanh nghiệp khu vực Trung Đông nói chung.


In bài này