THIẾT KẾ & THI CÔNG GIAN HÀNG 36m2 TẠI TL VIETBUILD SG 2019 - 3.0 out of 5 based on 2 votes
THIẾT KẾ & THI CÔNG GIAN HÀNG 18m2 TẠI TL VIETBUILD SG 2019 - 3.0 out of 5 based on 2 votes
THIẾT KẾ & THI CÔNG GIAN HÀNG LÊ PHAN TẠI TL VIETBUILD SG 2019 - 3.0 out of 5 based on 2 votes
THIẾT KẾ & THI CÔNG GIAN HÀNG HEESUN TẠI TL VIETBUILD HN LẦN 2 - 5.0 out of 5 based on 2 votes
THIẾT KẾ & THI CÔNG GIAN HÀNG ONYCOM TẠI TL VIETBUILD HN LẦN 3 - 3.7 out of 5 based on 3 votes
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG BOOTH TL VÁY ÁO CƯỚI Ở VỊNH HẠ LONG 2019 - 4.3 out of 5 based on 6 votes
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG BOOTH TL VÁY ÁO CƯỚI HÀ NỘI 2019 - 4.1 out of 5 based on 8 votes
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG GIAN HÀNG NAM SUNG - 5.0 out of 5 based on 1 vote
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG GIAN HÀNG 9m2 tại triển lãm Auto expo - 5.0 out of 5 based on 1 vote
THIẾT KẾ, THI CÔNG GIAN GUANGXI YANGLI ALUMINUM CO., LTD. - 5.0 out of 5 based on 1 vote