THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG SỰ KIỆN SIKA - 4.2 out of 5 based on 5 votes
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG GIAN HÀNG TẠI SỰ KIỆN YÊN SỞ - 4.0 out of 5 based on 4 votes
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG GIAN HÀNG VANTECH SG - 3.8 out of 5 based on 4 votes
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG GIAN HÀNG NAM SUNG - 1.5 out of 5 based on 2 votes
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG SHOWROOM NGỌC DIỆP - 1.5 out of 5 based on 2 votes
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG GIAN HÀNG HISUNG 2018-2019 - 1.5 out of 5 based on 2 votes
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG GIAN HÀNG GALAXY 2018-2019 - 3.8 out of 5 based on 4 votes
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG GIAN HÀNG VINA-SANWA 2016-2017 - 3.3 out of 5 based on 3 votes
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG GIAN HÀNG ITALISA 2016-2017 - 5.0 out of 5 based on 1 vote
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG GIAN HÀNG CỬA HÀN QUỐC - 1.5 out of 5 based on 2 votes
THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG GIAN HÀNG KIM SEN - 1.5 out of 5 based on 2 votes
THIẾT KẾ & THI CÔNG GIAN HÀNG KADEKA TẠI TL VIETBUILD HN LẦN 3 - 1.0 out of 5 based on 1 vote