Vietnam International Screen Printing & Digital Printing Technology Exhibition

Vietnam International Screen Printing & Digital Printing Technology Exhibition - 5.0 out of 5 based on 1 vote

ASGA Vietnam 2019

Vietnam International Screen Printing & Digital Printing Technology Exhibition
Date: 28 - 30 tháng 3 - SECC, TP. Hồ Chí Minh

 

ASGA Việt Nam sẽ đưa bạn đến thị trường mới nổi để tìm hiểu và khám phá các cơ hội. Đây là một sự kiện phải tham dự cho các giải pháp in ấn và in kỹ thuật số, tập hợp các mô hình kinh doanh hoàn toàn mới, các ví dụ thực tiễn tốt nhất, các giải pháp và đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp của bạn. Nó cung cấp một nền tảng tuyệt vời cho các đồng nghiệp trong ngành kết nối mạng và tham gia vào các hoạt động tương tác và tìm hiểu các công nghệ, phương pháp và ứng dụng hàng đầu.


In bài này