Diễn đàn cấp cao về Năng lượng Việt Nam - Vietnam Energy Summit 2020

Diễn đàn cấp cao về Năng lượng Việt Nam - Vietnam Energy Summit 2020 - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Diễn đàn cấp cao về Năng lượng Việt Nam - Vietnam Energy Summit 2020

Thời gian diễn ra: 08:00 – 12:00, Thứ 4, ngày 22 tháng 7 năm 2020

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội

Đơn vị tổ chức: BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG, TẬP ĐOÀN IEC

Diễn đàn cấp cao về Năng lượng Việt Nam năm 2020 với chủ đề “Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì được tổ chức vào ngày 22/07/2020 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội.

Là sự kiện uy tín nhất ngành năng lượng Việt Nam năm 2020, dự kiến thu hút sự tham dự tới từ các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về kinh tế – xã hội, cơ quan quản lý Nhà nước, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, chuyên gia trong nước cũng như quốc tế trong lĩnh vực năng lượng.

 

 

 


In bài này