Hà Nội: Triển lãm Quốc tế Vietbuild Home 2018 (Thứ bảy, 17 Tháng 11 2018 03:13)
Hồ Chí Minh: TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VIETBUILD HOME 2018 (Thứ hai, 12 Tháng 11 2018 04:46)
Hà Nội: TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VIETBUILD HÀ NỘI 2018 - LẦN 3 (Thứ sáu, 09 Tháng 11 2018 03:50)
Hà Nội: VIDEC 11 - HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ TRIỂN LÃM NHA KHOA (Thứ tư, 08 Tháng 8 2018 04:57)
Hồ Chí Minh: Farm & Food tech 2018 (Thứ sáu, 27 Tháng 7 2018 02:02)
Hà Nội: Hội chợ Quốc tế Hàng Công nghiệp Việt Nam lần thứ 27 (Thứ tư, 25 Tháng 7 2018 02:33)
Hồ Chí Minh: Triển lãm Quốc tế Ngành Công nghiệp nhựa và Cao su 2018 (Thứ tư, 25 Tháng 7 2018 02:32)
Hồ Chí Minh: Triển lãm Quốc tế Thực phẩm và Đồ uống Việt Nam 2018 (Thứ tư, 25 Tháng 7 2018 02:30)

50 Công trình kiến trúc đẹp của Nhiếp ảnh

 

The Beauty of Architecture Photography

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Rise up to the sky

Screenshot

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Down the Jin Mao Tower

Screenshot

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Night Architecture

Screenshot

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Sanctuary Upshot Saint Mary’s Studley Royal, Yorkshire UK

Screenshot

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Futuristic Groningen architecture

Screenshot

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">UK – Bexhill on Sea – De La Warr Pavilion – Looking down – mono sq

Screenshot

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Ridges

Screenshot

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Sixth Step

Screenshot

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Welcome to the Matrix

Screenshot

//www.flickr.com/photos/yushimoto_02/3897488318/in/pool-780119@N21" target="_blank" title="Bcc Berliner Congress Center V" class="wp-links-icon" style="text-decoration: none; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); padding-right: 15px; margin-right: 2px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(194, 39, 45); background: url("http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Bcc Berliner Congress Center V

//www.flickr.com/photos/yushimoto_02/3897488318/in/pool-780119@N21" target="_blank" class="image-link" style="text-decoration: none; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); border-bottom-style: none;">Screenshot

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Indian architecture

Screenshot

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Webb Bridge

Screenshot

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Cube House Eagle

Screenshot

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Cellerium

Screenshot

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">The Onion

Screenshot

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Studley Royal

Screenshot

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Accordeon

Screenshot

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Inside Capitol Hill

Screenshot

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Quito, Arquitectura Contemporánea Ecuador

Screenshot

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">American Architecture

Screenshot

//www.flickr.com/photos/59303791@N00/4127837072/" target="_blank" title="Sydney Opera House - Iconic Architecture" class="wp-links-icon" style="text-decoration: none; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); padding-right: 15px; margin-right: 2px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(194, 39, 45); background: url("http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Sydney Opera House – Iconic Architecture

//www.flickr.com/photos/59303791@N00/4127837072/" target="_blank" class="image-link" style="text-decoration: none; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); border-bottom-style: none;">Screenshot

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Diaphragm

Screenshot

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Architecture curves and lines

Screenshot

//www.flickr.com/photos/59303791@N00/3295580016/" target="_blank" title="Architecture and the Man" class="wp-links-icon" style="text-decoration: none; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); padding-right: 15px; margin-right: 2px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(194, 39, 45); background: url("http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Architecture and the Man

//www.flickr.com/photos/59303791@N00/3295580016/" target="_blank" class="image-link" style="text-decoration: none; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); border-bottom-style: none;">Screenshot

//www.flickr.com/photos/64479867@N00/433760436/" target="_blank" title="Rathaus - Papenburg - Architecture - Germany - Deutschland" class="wp-links-icon" style="text-decoration: none; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); padding-right: 15px; margin-right: 2px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(194, 39, 45); background: url("http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Rathaus – Papenburg – Architecture – Germany – Deutschland

//www.flickr.com/photos/64479867@N00/433760436/" target="_blank" class="image-link" style="text-decoration: none; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); border-bottom-style: none;">Screenshot

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">3rd Avenue

Screenshot

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Aussie Architecture

Screenshot

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Alien Architecture

Screenshot

//www.flickr.com/photos/29471968@N00/146259935/" target="_blank" title="Architecture as Art [ipeinture]" class="wp-links-icon" style="text-decoration: none; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); padding-right: 15px; margin-right: 2px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(194, 39, 45); background: url("http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Architecture as Art [ipeinture]

//www.flickr.com/photos/29471968@N00/146259935/" target="_blank" class="image-link" style="text-decoration: none; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); border-bottom-style: none;">Screenshot

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Roppongi Architecture

Screenshot

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Modern Architecture…Kuala Lumpur

Screenshot

//www.flickr.com/photos/9117361@N02/3966440568/" target="_blank" title="Victoria Architecture" class="wp-links-icon" style="text-decoration: none; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); padding-right: 15px; margin-right: 2px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(194, 39, 45); background: url("http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Victoria Architecture

//www.flickr.com/photos/9117361@N02/3966440568/" target="_blank" class="image-link" style="text-decoration: none; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); border-bottom-style: none;">Screenshot

Advertisement

Bizzare Architectural Photography

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Krzywy Dom

Screenshot

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">GERMANY 5581copy

Screenshot

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Anomaly

Screenshot

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Odaiba Sunset

Screenshot

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Nord/LB, Hannover

Screenshot

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Erwin Wurm: House attack

Screenshot

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">The Alien landed…

Screenshot

//www.flickr.com/photos/cypherone/167280555/in/pool-686487@N25" target="_blank" title="The UFO house in Sanjhih" class="wp-links-icon" style="text-decoration: none; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); padding-right: 15px; margin-right: 2px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(194, 39, 45); background: url("http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">The UFO house in Sanjhih

//www.flickr.com/photos/cypherone/167280555/in/pool-686487@N25" target="_blank" class="image-link" style="text-decoration: none; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); border-bottom-style: none;">Screenshot

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Amazing building

Screenshot

Architectural Concept Art

In this section of Article we will show you some of mindblowing Architectural Concept Art, so let’s get ready to close your eyes and imagine the most innovative and beautiful buildings and architectures that we may see in near future. Feel free to share your comments with us.

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Visions of South Korea’s Urban Future

Screenshot

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Visions of South Korea’s Urban Future

Screenshot

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Lilypad – Floating Ecopolis for Ecological Refugees

Screenshot

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Rotating Wind Power Tower to begin construction in Dubai

Screenshot

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Rotating Wind Power Tower to begin construction in Dubai

Screenshot

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">London Dynamic Picture

Screenshot

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Raevona – Docking Towers

Screenshot

//www.flickr.com/photos/46668380@N00/2178629704/" target="_blank" title="Generative Architecture - Rainbow City" class="wp-links-icon" style="text-decoration: none; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); padding-right: 15px; margin-right: 2px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(194, 39, 45); background: url("http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Generative Architecture – Rainbow City

//www.flickr.com/photos/46668380@N00/2178629704/" target="_blank" class="image-link" style="text-decoration: none; outline: none; color: rgb(51, 51, 51); border-bottom-style: none;">Screenshot

http://www.noupe.com/wp-content/plugins/wp-links/icons/external-link-red-dark05.png") 100% 50% no-repeat;">Metropolis

Screenshot

Other Useful Resources

Tags: 

Được xem 1126 lần Lần sửa cuối: Thứ sáu, 29 Tháng 7 2016 12:11

Tin liên quan

Login to post comments

Các bài viết tiêu biểu

Hỗ trợ trực tuyến

Telephone number of VinaDnC 0903 215 604 - Zalo: Lê Ngọc Quân

Công ty Cổ phần Nội thất VinaDnC

  • Địa chỉ: Số nhà 22, Ngõ 553, Đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
  • VPGD: Số 250 Phan Bá Vành, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Số điện thoại: 024 668 11114 - Mobi:0968 050 974 - 0903 215 604
  • Email: quanvinadnc@gmail.com
  • Website: www.vinadnc.com www.trienlamdnc.com